Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

Poniższe informacje to jedynie kilka najważniejszych uregulowań dotyczących praw i obowiązków Konsumenta oraz Sprzedawcy. Wszystkie regulacje w zakresie rękojmi znajdują się w Regulaminie Sklepu. Zachęcamy do zapoznania się z dokładnymi informacjami regulującymi prawo rękojmi. 

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za sprzedany towar, zgodnie z zasadami rękojmi, ujętymi w kodeksie cywilnym.

 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi obowiązuje w przypadku stwierdzenia wady w towarze przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub w przypadku rzeczy używanej przed upływem roku od jej wydania. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, jednakże nie wcześniej niż terminy określone w zdaniu poprzedzającym.

 3. W przypadku towarów z terminem przydatności do użycia których koniec przypada po dwóch latach od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową.

 5. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

 6. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy; żądać wymiany produktu na wolny od wad; żądać usunięcia wady.

 7. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

 8. Sprzedawca zaleca w miarę możliwości dołączenie opisu niezgodności towaru z Umową do reklamowanego towaru.

 9. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

 10. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 11. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 12. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 13. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

 14. Adresem reklamacyjnym jest:  C.H. Blue City poziom +1, Butik Jewels&Co. Sp. z o.o.,  Al. Jerozolimskie 179, 02-222, Warszawa, Polska

 

Wzór formularza reklamacji

ZWROTY

Jeżeli towar nie spełnia Państwa oczekiwań mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania paczki.

W przypadku zwrotu towaru klient ponosi koszt odesłania produktu.

Krok po kroku jak zwrócić towar?

1. Skontaktuj się z Działem Obsługi klienta shop@jewels-co.com

Prosimy nie zwracać przesyłki bez uprzedniego kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta. 

2. Wydrukuj i wypełnij Formularz odstąpienia od umowy

3. Zapakuj towar wraz z nienaruszonym opakowaniem fabrycznym i wypełnionym formularzem

4. Wyślij paczkę na adres zwrotów: C.H. Blue City poziom +1, Butik Jewels&Co. Sp. z o.o.,  Al. Jerozolimskie 179, 02-222, Warszawa, Polska

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl